Komplexný dodávateľ prevádzkových
súborov a investičných celkov

Špecialista v oblasti strojárenstva a energetiky

Elektroinštalačné
práce

Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Rekonštrukcie, Revízie, Bleskozvody a uzemnenia, Elektroinštalácie v priemysle

Komplexná stavebná činnosť

Montážne, Zámočnícke, Zváračské a Vodoinštalačné práce, Facility management, Pozemné a inžinierske stavby, Časti stavieb

Výroba oceľových konštrukcií

Výroba konštrukcií, Komplexné projekty, Montáž a demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií

Sme mladá spoločnosť, ktorá využíva dlhoročné skúsenosti v oblasti strojárenstva a energetiky

O firme

Naša spoločnosť využíva dlhoročné skúsenosti v oblasti strojárenstva, montáže oceľových konštrukcií, energetiky a súčasne poskytuje aj zabezpečenie stavebných činností. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti plánovania pracovných kapacít na rôzne technické profesie a oblasti, ako sú napríklad zváračské profesie, zámočnícke a potrubárske profesie a iné, čím poskytujeme pre zákazníkov komfortný spôsob riešenia realizácie projektov. 

Realizáciu investičných projektov zabezpečujeme skupinou projektových manažérov, ktorí svojou odbornosťou, profesionalitou a skúsenosťami zabezpečujú riadenie a koordináciu ľudských a materiálových zdrojov počas životnosti projektu pri použití moderných techník a metodík pre plánovanie projektu a riadenie jeho realizácie na dosiahnutie vopred určených cieľov v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu.

Našim zákazníkom sa snažíme zabezpečiť komfort a profesionalitu pri riešení realizácie, zároveň pristupovať s maximálnym úsilím pri riešeniach rôznych možných komplikáciách, ktoré sa nedajú skúsenosťou predvídať, no dajú sa s profesionálnym a rýchlym prístupom vyriešiť.

Našou snahou je rýchlo sa zorientovať v danom momente a správne zvoliť technologický postup na základe skúsenosti našich projektových manažérov s pomocou profesionálnych a skúsených pracovníkov.

Naše postupy vždy volíme a vyberáme len v zmysle platnej legislatívy a zabezpečujeme tak pre zákazníka garanciu legality daného procesu, ktorý vždy závisí od legislatívy danej krajiny, v ktorej realizujeme služby pre zákazníka.

Našim cieľom je rásť a budovať spoločnosť na generácie, ktoré pre nás prídu a nebyť tu len pre jeden moment..

Našim hlavným zameraním sú:

  • Investičné celky (stavby na „kľuč“)
  • Rekonštrukčné projekty a odstávkové činnosti
  • Údržbárske, servisné a montážne práce
  • Opravy, revízie technologických zariadení a potrubných rozvodov v administratívnych i priemyselných objektoch
  • Zabezpečenie pracovných kapacít na realizáciu projektov na Slovensku a v zahraničí
  • Elektrikárske a pomocné práce 
  • Stavebná činnosť

Aký je postup spolupráce?

Naplánujeme si stretnutie

Na stretnutí s vami naši odborníci prekonzultujú, aké sú pre Vás najlepšie riešenia pre služby, o ktoré máte záujem.

Vypracujeme pre Vás cenovú ponuku na základe vstupných požiadaviek. Spolu nájdeme efektívne riešenie podľa vašich predstáv k realizácií projektu.

Zrealizujeme zadaný projekt

Po dohode a odsúhlasení, zrealizujeme pre Vás dohodnutý projekt v danom čase. Zabezpečíme všetko potrebé, vrátane dokumentov a revíznej správy.

My sa vždy snažíme, o čo najlepšiu cenu a najvyššiu kvalitu pre nášho zákazníka. Veríme, že spokojný zákazník sa rád vráti.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si osobné stretnutie, pre možnosť spolupráce.

Certifikáty, ktorými disponujeme

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať