Über uns

Wir sind ein junges Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Engineering und Energie. Die Hauptvision des Unternehmens ist die Marktdurchdringung als umfassender Anbieter von Betriebsakten und Investitionseinheiten mit Schwerpunkt Maschinentechnik in der Nuklear-, konventionellen und Wasserkraft-, Petrochemie- und Chemieindustrie. Wir stellen die Umsetzung von Investitionsprojekten durch eine Gruppe von Projektmanagern sicher, die mit ihrer Expertize, Profesionalität und Erfahrung die Verwaltung und Koordination der personellen und materiellen Ressouren während des gesamten Projekts mit modernen Techniken und Methoden zur
Projektplannung und durchführung sicherstellen, um vorgegebene Ziele zu erreichen in Umfang, Kosten, Zeit, Qualität und Zufriedenheit der Projektbeteiligten.
Wir haben auch ein Team aus eigenen erfahrenen Arbeitern, Technikern, Schweissern, Klempner, Rohrletungserbeitern und Schlosser. Das Implementierungsteam arbeitet in Levice, wo wir ūber Verwaltungsräume und eine unspassende Halle ( 2500m2) verfūgen, die für eine einfache Produktion, Reparatur und Wartung der Ausrūstung geeignet ist. Wir sind jederzeit bereit, fir erforderliche Kapazität von Projekten flexibel zu erhöhen, da wir auch einen umfasednen Personal service im Rahmen des Unternehmes erbringen.

Unsere Hauptaugenmerk liegt auf:

 • Investmentanteile ( Schlūsselfertige Baustellen)
 • Wiederaufbauprojekte und Baustillstände Aktivitäten
 • Wartungs-,Service-und Montagearbeiten, Reparaturen, Revisionen von technologischen Anlagen und –
  Rohrleitungen in Verwaltungs – und Industriegebäuden
 • Einkaufs- Outsourcing, Lieferantenauswahlbewertung, Einkauf von Verbrauchsmaterialien, Einkauf von
  Technologie

Certifikáty ktorými disponujeme:

Služby

BOZP a PO

 • Vypracovanie zákonnej dokumentácie BOZP a požiarnej ochrany (PO)
 • Poradenstvo na úseku BOZP, ŽP a PO, zavádzanie systémov ISO 14000 (enviro), 45001 (BOZP), prípadne 9000 (kvalita)
 • Zastupovanie spoločnosti pri kontrolách orgánov štátnej správy (inšpektorát práce, HaZZ, RUVZ)
 • Služby koordinátora BOZP na stavenisku
 • Služby revízneho technika na zdvíhacie zariadenia
 • Školenia BOZP a PO, ŽP
 • Školenia a vydávanie preukazov na vysokozdvižné vozíky
 • Školenia a vydávanie preukazov na montáž a demontáž lešenia (lešenárske preukazy)
 • Vypracovávanie projektov požiarnej ochrany pre nové stavby, pri zmene užívania stavby
 • Periodické kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Služby špecialistu na závažné priemyselné havárie
 • Vedenie odpadového hospodárstva

Nákup

 • Outsourcing služieb nákupu a obstarávania v oblasti strojárenstva a energetik

Vypracovanie technických výrobných výkresov aj zostáv

 • Prekreslovanie technických výkresov
 • Vizualizácia súčiastok a zostáv

Zváračský dozor

 • Poradenstvo v oblasti zvárania a spájania materiálov
 • Komplexný zváračský dozor
 • Vypracovanie postupov zvárania – WPS, WPQR
 • Spracovanie a evidencia zváračského personálu
 • Spracovanie a evidencia zvarových spojov
 • Príprava certifikácie zvárania : EN 3834-2

Facility management

 • Ponúkame technickú správu a údržbou budov, revízie a havarijne služby

Vodoinštalačné práce

 • Vodoinštalácia a kompletná montáž vodovodných, tepelných a kanalizačných rozvodov pre novostavby, byty, či väčšie objekty

Servis a montáže

Zámočnícke práce

 • Vykonávame podľa presných požiadaviek zákazníka v našich priestoroch ako aj priamo u zákaznika.

Zváračské práce

 • Realizujeme certifikovanými a skúsenými zváračmi.Využívame formy zvárania MIG, MAG, TIG, zváranie plazmou, oblúkové zváranie. Taktiež vykonávame revíziu a kontrolu zvarov.

Potrubárske práce

 • Montáž a demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií.

Servisné činnosti pre hutnícky, teplárensky a automobilový priemysel

 • Servis a opravy pre hutnícky, teplárensky a automobilový priemysel

VÝROBA

Výroba oceľových konštrukcií

 • Zameriavame sa jednak na výrobu menších konštrukcií, ale taktiež aj na komplexnejšie projekty.

Kontakt

PERFEKTMONT, a. s.

Široká 10488/27 Bratislava
– mestská časť Vajnory 831 07
IČO: 52 981 592

Adresa prevádzky:

Kalnická cesta 8a, Levice , 93401
GPS: N48.212043, E18.584954
e-mail:info@perfektmont.sk

Pechovský Štefan ml.

Výkonný riaditeľ spoločnosti

0944 310 222

 

pechovskyml@perfektmont.sk

 

Pechovský Štefan st.

Predseda predstavenstva spoločnosti

0905 491 712

 

pechovskyst@perfektmont.sk

 

Personálne oddelenie

 

0904 439 570

 

personalne@perfektmont.sk

 

Ekonomické oddelenie

 

ekonomicke@perfektmont.sk

 

Botka Marek

Projekt manager

marek.botka@perfektmont.sk

 

Mgr. Tomáš Úrek

Realizačný manager

tomas.urek@perfektmont.sk

 

Ľubomíra Majtánová

Obchodná zástupkyňa pre zahraničie

majtanova@perfektmont.sk

 
Vyberte jazyk